Кандидатстването в художествена програма, била тя за гимназисти или студенти, изисква голямо внимание и постоянство.
В зависимост от това какъв тип изпити ще полага кандидатстващия се изготвя и неговата програма.
Етап 1 - среща и консултация
Първо и много важно нещо е срещата между кандидат - студента / кандидат - гимназиста и учителя. Тази среща може да се нарече и консултация, тъй като на нея се уточнява към кои ВУЗ-ове / гимназии се е насочил кандидатът, какви са желанията му и т.н. На свой ред преподавателя обяснява какво е нужно, за да се постигне добро ниво за кандидатстване, както и показва примерни задачи, по които са работили стари ученици на школата. Изготвя се план-график на задачите, които трябва да се изпълнят до кандидатстване - подготовка по рисуване, изготвяне на портфолио (ако има такова) или рисуване на място за определен период от време (подготовка за конкурсни изпити на място).


Съставете списък на задачите си и разпределете работата си
според времето, с което разполагате. По този начин много
по-лесно ще се ориентирате за оставащите ви задачи и време.


Етап 2 - подготовка за кандидатстудентски изпит
Този етап е строго индивидуален, тъй като зависи от много фактори като:
- на какво ниво е досегашната подготовка на ученика
- с какво време разполага до полагането на изпита/изпитите
- към кои ВУЗ-ове/ гимназии се е насочил кандидат-студентът / гимназистът
-какъв тип са конкурсните изпити - портфолио или изпит
Първоначално подготовката на кандидат-студента /кандидат - гимназиста се изразява в срещата с основните теми в изобразително изкуство. След това се надграждат знанията и се поставят по-трудни задачи за по-кратък период от време. През целия период от време ученикът се запознава с различни техники за изграждане на графика или живопис. Важна цел на курсът е кандидатстващият да се научи да прадставя по атрактивен начин себе си и своите творби.


КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ

"Изкуството на Ив" предлага подготовка за кандидатстудентски изпити за страната и чужбина в сферата на дизайна - интериорен, моден, графичен. Курсът включва подготовка на основните художествени уроци-перспектива, светлосянка, изграждане на графични и цветни задачи, както и тясно специализиране в желаната специалност, както и изграждане на портфолио за кандидатстване в различните ВУЗ-ове.

Цена на курс: 100 лв. на месец

Цената включва:
- 4-ри посещения по 2 астрономически часа;
- нужните материали

КУРС ЗА ИЗРАБОТКА НА ПОРФОЛИО

Изготвят се картини обединени в портфолио за кандидатстване за висше учебно заведение или за работа.

Цена: 30лв. /картина

В цената се включва:
- Изготвяне на примерни картини за портфолио
- Курс по изобразително изкуство за подготвяне на портфолио. Курсът е специализиран и насочен към дадената специалност.

КУРС ПО РИСУВАНЕ ЗА КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ

"Изкуството на Ив" предлага подготовка за кандидатгимназистки  изпити за специализираните гимназии в сферата на дизайна - интериорен, моден, графичен. Курсът включва подготовка на основните художествени уроци-перспектива, светлосянка, изграждане на графични и цветни задачи, както и тясно специализиране в желаната специалност.

Цена: 70 лв. на месец

В цената се включва:
- 4-ри посещения по  4 астрономически часа
- нужните материали


ПРОФЕСИОНАЛНИ КУРСОВЕ

       В професионалните курсове се занимаваме с развитието на нашите курсисти в сферата на дизайна. Курсовете се включват основните теми, нужни за конструиране и проектиране на интериорни елементи.

       Конструиране на мебели - Курсът цели да даде основни знания на курсистите в сферата на мебелното конструиране - запознаване с основните съединения и материали, както и след успешно завършване на курса могат да разчитат и съставят технически чертежи и конструират различни видове мебели.

Времетраене на целия курс - 12 седмици
Брой посещения на седмица - 1
Времетраене на 1 песещение - 2ч.(астрономически)

Цена за цял курс: 300 лв.

       Интериорно проектиране - Курсът цели да даде основни знания на курсистите за интериора като пространство, което се проектира и оформя. Уроците са свързани с проектиране на вътрешно прострнство, както и запознаване с критериите и изискванията за проектиране на основни помещения в жилищните и обществени сгради. След успешно завършване на курса, курсистите могат да разчитат и съставят планове на жилищни и обществени помещения.

Времетраене на целия курс - 12 седмици
Брой посещения на седмица - 1
Времетраене на 1 песещение - 2ч.(астрономически)

Цена за цял курс: 320 лв.