Тип курс

Брой ученици в група

Времетраене
Цена
/единично посещение/

Цена
/месечна такса-
4-ри посещения/

ДЕЦА

от 1 до 7 деца

90 мин.

15 лв.

45 лв.

ЛЮБИТЕЛИ

индивидуални

120 мин.

25 лв.

80 лв.

Кандидатстване - ВУЗ

индивидуални

120 мин.

30 лв.

100 лв.
Кандидатстване - гимназия

от 1 до 7 деца

240 мин.

20 лв.

70 лв.
Ценоразпиз на предлаганите услуги от школа "Изкуството на Ив".
* цените са в български лева
** предлаганите услуги са с включени материали в цената
*** при постъпване в даден курс се изготвя индивидуална програма и график за ученика
**** възможно е създаването на индивидуален пакет за курсиста, като в този случай цената на курса се преизчислява спрямо времетраенето и спецификата на курса.