ЕТАПИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНТЕРИОРНИЯ ПРОЕКТ

Среща и консултация. Осъществяването на предварителен разговор дава посоката на развитие на проекта. На първата среща се обсъждат варианти във визията, използвани материали в интериора, както и евентуални промени в плана на обекта.

Заснемане на обекта. Под внимание се взимат размерите на помещенията, инсталациите и моментното състояние на обекта.

Разботване на идеен проект. Идейният проект представя решение за организацията на помещенията - функционално разпределение на обзавеждането и мебелировката.

Работен проект. Изготвянето на работен проект стартира веднага след удобрение на идейният проект. В този етап на работата се изработват архитектурни и технически чертежи, които да се използват от работната бригада - ВИК и електроинсталации, схеми за осветителни тела и т.н.

3D Визуализации на проект. Визуализациите на проекта се изготвят на специализиран софтуер и тяхната цел е да представят възможно най - реалистично желаният краен резултат с присъствието на подбраното обзавеждане, материали, осветление и т.н.
Предоставят се визуализации с високо качество на всяко разработвано помещение с минимум три изгледа.

Забележки:
* Идейният проект включва едно предложение и до 3 /три/ корекции от страна на клиента при необходимост.
** Изготвянето на оферта е спрямо партньори, с които работим. Офертата е с ориентировъчна сума и дава приблизително крайната цена. Нейната цел е да представи ценова листа на заложените материали в проекта. Клиентът има правото да намери свои заместители на подбраните изделия. Препоръчително е при замяна на да се извърши консултация с дизайнера с цел по- добра крайна визия.
*** С цел да подтикнем хората да използват толкова, колкото им е нужно гарантираме преференциални цени на всички видове услуги, които предлагаме, ако се възползвате от нашите редизайн предложения за Вашия дом.
**** Студио CREATIV запазва всички авторски права върху проекта след приключване на работата си по него.